تعمیرات

انواع شیرهای برقی سیرای و  دانفوس

رله های زیمنس و ساترونیک و کروم شرودر

پمپ های دانفوس و سانتیک و سرور

موتورهای هانیول و هنینگ

پرشرهای هانیول و کروم شرودر و دانگز

اطلاعات تماس

تلفن : 96668933

موبایل : 09126044074